Export of products and spares Made in Germany

Miebo Tech Export
International Trading

 • Canada
 • Chile
 • China
 • Egypt
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Korea (South)
 • Malaysia
 • Pakistan
 • Phillipines
 • Singapore
 • Thailand
 • Vietnam

 • MIEBOB2B:

  For replacement procurement and small projects engineered by yourself (not for OEM, bigger projects and public tenders)

  Chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý khách với nhu cầu cần thiết cho những sản phẩm thay thế và các dự án nhỏ tự thiết kế (không bao gồm OEM, dự án lớn hơn và đấu thầu công khai).

  Brandnew, Full Guarantee, CoO on request

  Những thương hiệu mới, cam kết bảo hành đầy đủ, CO  ( theo yêu cầu)

  • Sensor and Transmitter Technology: ( Công nghệ cảm biến và máy phát )

   • Factory Automation/industrial sensors (Thiết bị tự động hóa tại nhà máy / cảm biến công nghiệp): P+F Pepperl + Fuchs
   • Pressure and Temperature Gauges (Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ): WIKA, Ashcroft

  Please contact in your mother language our indoor sales manager:

  Quý khách vui lòng liên hệ với quản lý bán hàng của chúng tôi  ( Tiếng Việt )

  Hoang Thi Mai ( Ms. Mai )

  Email: sales@miebo.de

  Sự hài lòng của Quý Khách là niềm tự hòa của

  Miebo® Tech Export GmbH  © May 2021 Miebo Tech Export GmbH, Export Made in Germany